Kadrioru Staadion
 
otsi
Uudised
COVID-19 käitumisjuhend Kadrioru staadionil
lisatud: 25.08.2021

Lähtudes Vabariigi Valitsuse korraldusest on alates 26.08.2021 sportimine, treenimine, spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste korraldamine lubatud ainult kontrollitud tegevusena. Staadioni territooriumil tuleb järgida käitumisjuhendit ja COVID-tõend koos isikut tõendava dokumendiga tuleb esitada administraatorile.

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021 korraldusest nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ on alates 26. augustist 2021 sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste korraldamine lubatud ainult kontrollitud tegevusena (välja arvatud erivajadustega isikute tegevused ja riigi sõjalise kaitse või siseturvalisusega seotud tegevused).

 

Kontrollitud tegevuste läbiviimine Kadrioru staadionil on lubatud järgmistel tingimustel:

Tegevuses võib isik osaleda, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:

  • ta on alla 18-aastane (see tähendab ei ole veel 18-aastaseks saanud);
  • ta on erivajadusega, mille tõttu ei ole tema testimine tervislikku seisundit arvestades mõistlik;
  • ta on COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud isik ning esitab enne tegevuses osalemist nimetatud asjaolude kohta tõendi;
  • ta on tegevuse eest vastutav isik või tema esindaja või hädaabitööde tegemisega seotud isik;
  • ta esitab tõendi SARS-CoV-2 testi tegemise kohta, mille tulemus peab olema negatiivne ja mille peab olema teinud tervishoiuteenuse osutaja järgmistel tingimustel:
    • COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 antigeen-RTD test (edaspidi ka kiirtest) peab olema tehtud kuni 48 tundi enne tegevuses osalemist;
    • COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR test peab olema tehtud kuni 72 tundi enne tegevuses osalemist.
  • ta on teinud Terviseameti juhiste kohaselt üldapteegi tegevusloa omaja juures enesetestimiseks mõeldud kiirtesti, mille tulemus peab olema negatiivne ning mis peab olema tehtud kuni 48 tundi enne tegevuses osalemist.

 

NB! Käitumisjuhend kehtib kogu staadioni territooriumil ja tõend (paberil või nutiseadmes) tuleb esitada administraatori juures.

 

Vabariigi Valitsuse korralduse nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ terviktekst ja seletuskiri on kättesaadav siit.

                
Kadrioru Staadion - Roheline aas 24, Tallinn   Telefon: 601 3564   E-post: staadion@kadriorustaadion.ee
BestIT OÜ